201609170514599f9.png Kubo Takefusa Messi Nhật Bản dễ dàng góp 2 bàn vào chiến thắng 7_0 trước U16 Việt