201712182152074f6.jpg dortmund 2017 18 no injury eleven