201712182152083e2.jpg dortmund 2017 no injury eleven