20180613014714414.jpg Japan 4-2 Paraguay - inui takashi goal