201902222133009c4.jpg iniesta_podolski_and_villa_set_to_start for kobe