201907281844453ff.jpg Shinji Kagawa set to join CELTA VIGO